aq


aq
ə. sözə qulaq asmayan, itaət etməyən. Aqi-valideyn bax: aqvalideyn; aqi-pədər ataya ağ olan, atanın üzünə qabaran

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.